100 tysięcy złotych do zdobycia za najlepszy tekst dla dzieci w konkursie Biedronki dla pisarzy-amatorów!

5 marca rusza wyjątkowy konkurs „Piórko 2015″ organizowany przez sieć Biedronka. Ma on na celu wyłonienie najlepszego tekstu dla dzieci spośród prac nadsyłanych przez autorów, którzy do tej pory jeszcze nie publikowali*. Nagroda dla zwycięzcy to 100 tysięcy złotych. Dodatkowo nagrodzony tekst stanie się kanwą dla drugiego etapu konkursu skierowanego do ilustratorów, a następnie zostanie wydany w formie książki w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, która będzie do nabycia w ponad 2600 sklepach Biedronki w całej Polsce. Konkurs Biedronki został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Pomysł na projekt zrodził się w odpowiedzi na postępujący spadek czytelnictwa oraz malejące zainteresowanie książkami wśród najmłodszych odbiorców. Odchodzenie od czytania książek, pełniących wyjątkową rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, stało się problemem ogólnospołecznym, widocznym w całej Europie. W przypadku literatury dziecięcej oznacza to utratę dodatkowej wartości – budowania relacji w rodzinie. Jeszcze do niedawna czytanie książek przez dzieci i rodziców było jednym z najważniejszych wspólnych zajęć. Nadrzędnym celem konkursu „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci“ jest zatem powstrzymanie spadku zainteresowania książką dla dzieci. Służyć ma temu wsparcie kreatywności utalentowanych autorów i ilustratorów, którzy do tej pory tworzyli jedynie do szuflady. Przy okazji konkursu podejmowane będą liczne działania promujące czytanie książek jako najlepszej drogi do rozwoju dziecięcej wyobraźni i intelektu.

W pierwszym etapie autorzy mogą nadsyłać prace za pośrednictwem strony internetowej www.piorko2015.biedronka.pl do 21 kwietnia br. Teksty powinny mieć objętość od 20 tys. do 60 tys. znaków. Ich oceną zajmie się specjalnie powołane do tego celu jury, w którym zasiadają osoby związane z literaturą dziecięcą oraz jej popularyzacją. W efekcie wyłoniony zostanie najlepszy tekst książki dla dzieci w wieku 4-10 lat, a nagrodzony autor otrzyma 100 tysięcy złotych na dalszy rozwój swojego talentu. Wyniki tego etapu zostaną podane 11 czerwca.

Zwycięska opowieść otworzy drugi etap konkursu skierowanego, na tych samych warunkach, do ilustratorów, których zadanie będzie polegało na przygotowaniu ilustracji do nagrodzonego tekstu. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone we wrześniu. Najlepszy ilustrator również otrzyma nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których prace literackie lub graficzne nigdy wcześniej nie były publikowane*. Każdy uczestnik może zgłosić prace w jednej lub w obu kategoriach. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wydanie książki. Powinna ona trafić do sprzedaży jeszcze w 2015 roku. W przypadku dużego zainteresowania konkursem można spodziewać się jego kolejnych edycji w następnych latach.

W toku obydwu etapów konkursu Biedronka stawia na współpracę z autorytetami. Nadesłane prace będą oceniane przez dwa składy Kapituły Nagrody. Obok przedstawiciela Jeronimo Martins Polska w jury zasiądą: reprezentant wydawnictwa Zielona Sowa, zaproszonego do współpracy przy organizacji konkursu oraz odrębnie dla każdego z etapów konkursu po cztery wybitne postaci zajmujące się tworzeniem i popularyzacją tekstów lub ilustracji dla dzieci. Wśród członków Kapituły znajdują się znani i doświadczeni twórcy: Bohdan Butenko – ilustrator książek dla dzieci, Jarosław Gugała – dziennikarz, Renata Piątkowska – autorka książek dla dzieci, Rafał Witek – autor opowieści, wierszy i słuchowisk radiowych dla dzieci, Elżbieta Śmietanka-Combik, Katarzyna Nowowiejska i Aleksandra Krzanowska – ilustratorki książek dla dzieci, a także Agnieszka Karp-Szymańska – filolog oraz współzałożycielka popularnego portalu CzasDzieci.pl.

Najnowsze wyniki badań czytelnictwa, przeprowadzone przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej, pokazują, że po gwałtownym spadku czytelnictwa w latach 2006 – 2008 ten negatywny trend został zatrzymany**. Jednak w dalszym ciągu aż 58% Polaków deklaruje, że nie czyta książek. Wśród wniosków z badania znalazła się również informacja, iż nawyk czytania należy zaszczepiać u najmłodszych dzieci poprzez wpływ rodziny i przyjaciół, gdyż szkoła nie jest w stanie wykształcić go sama – poziom czytelnictwa po ukończeniu szkoły spada. Pozytywnym wnioskiem badań jest to, że obecnie rodzice są bardziej świadomi pozytywnego wpływu czytania książek na rozwój i edukację dzieci. Warto zatem realizować nowe inicjatywy, które mają szansę pozytywnie wpłynąć na stan czytelnictwa w Polsce.

Szczegóły konkursu „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci“ oraz jego regulamin są dostępne na dedykowanej stronie internetowej www.piorko2015.biedronka.pl.

* Regulamin konkursu wskazuje prace, które nigdy wcześniej nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, w szczególności książki, czasopisma, ebooki, audiobooki.

** Źródło: „Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku”, I. Koryś, D. Michalak,
R. Chymkowski, raport na podstawie sondażu czytelnictwa TNS Polska dla Biblioteki Narodowej.